Статьи

Арт-терапияның тарихы

Психотерапияның маңызды салаларының бірі қазіргі таңда арт-терапия әдісі болып табылады. Арт-терапия әдісі даму үстіндегі психотерапия әдістерінің жаңа түрі болып табылады. Аталған терапияның түрі қазіргі таңда үлкен жетістіктерге ие. Алғашқы арт-терапия түсінігі енгізілген кезде оны тек сырқат, ауру немесе демалыс үйіндегі емделушілерге ғана қолданған болса, қазіргі кезде оның қолданыс аясы, шеңбері кеңеюде, яғни бұл терапия адамның шығармашылық жағдайын дамытып қана қоймай, адамның бойындағы ресурстарының мүмкіндігін түсініп ашуға да жағдай жасайды.

Арт-терапия терминін (art-therapy тікелей аударғанда қазақша баламасы “өнермен емдеу” деген мағынаны білдіреді) қолданысқа 1938 жылы Адриан Хилл туберкулезбен ауырған санаториядағылармен жұмысында алғаш рет енгізген. Көп кешікпей бұл сөз тіркесі ауруханалармен психикалық денсаулық сақтау орталықтарда    жүргізілетін    өнерге    қатысты қызметтердің барлық түріне қолданыла бастады. Бірақ көбісі бұл анықтаманы өте кең мағынада және нақты емес деп санайды. Өнерді сапалы терапиялық мақсаттарда қолданудағы құндылығы, символикалық деңгейде әртүрлі сезімдермен тәжірибе жүргізу арқылы оларға көрініс беру және зерттеу болып табылады.. Біздің дәуірімізде бұл өнердің жаңа стильдерінің пайда болуы моральдық, мәдениетті құндылықтардың өзгеруінің дәлелденуіне себеп болды.

 

Гульзира Пернебекова, педагог-психолог


 

 

Ерте балалық аутизм

        Әрбір дүние есігін ашқан сәби қоршаған ортаның, ересектердің қамқорлығын қажет етеді. Бірақ кейбір жағдайларда балалар қоршаған ортадан алыстап, өз әлемінде өмір сүреді. Осындай балалар қарым-қатынас жасауда, әлеуметтік ортаға бейімделуде, ата-анасымен сөйлесуде қиындықтарға кездеседі. Бұл сипаттар арқылы қазіргі қоғамда жиі кездесетін дерттің бірі – аутизмнің себептерін көруге болады.  «Аутизм» термині грек тілінен аударғанда «өзім» деген мағынаны білдіреді. Ерте балалық аутизм – бала дамуындағы ауытқушылықтың ауыр түрі, ол әлеуметтік ортамен қарым-қатынастың жоқтығын білдіреді. Симптом ретінде аутизм көптеген психикалық ауруларда кездеседі, бірақ кейбір жағдайларда ерте жастан байқалып, бала дамуына кері әсерін тигізеді. Аутизм өте ерте белгілі болады, яғни 3 жасқа дейін анықталады. 

Аутист балада келесідей негізгі белгілерді байқауға болады: қоршаған ортаға деген қызығушылықтың болмауы, басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алмау, көзге тура қарамау, біркелкі қимылдарды(стереотипті)  қайталай беру, агрессияның болуы(өзіне немесе өзгеге) және т.б.  Осы белгілерге қарап балада аутизм бар екен анықтауға болады. Әр аутизм синдромы бар баланың басқаларға ұқсамайтын өзіндік ерекшеліктері бар, сол себепті оларды белгілі бір топтарға бөлуге болмайды. Кейбір балалар өте белсенді болса, кейбіреулері қимыл-козғалысы баяу болып келеді. Соған сәйкес әр балада жеке өзіне арналған бағдарлама болады.

Аутист балалар  басқа адамдардан жабық өздерінің ерекше әлемінде өмір сүреді. Өз әлемінен шығу және жаңа нәрселерді қабылдау балалар үшін қиын болып табылады. Азғантай өзгерістердің өзі балаларда қорқыныш тудырады. Сонымен қатар балаларға құбылмалы ауа-райы қатты әсер етеді. Мысалы, ұйқының бұзылуы немесе агрессивті мінез-құлықтың шектен шығуы.   Олардың өзіндік жоспарлары болады. Айналасында адамдар болса да олар жалғыз отырып өз ойындарын ойнайды. Аутист балалардың ойын барысы біркелкі монотонды сипатта болады(біркелкі заттарды орнасластыру, жарықты қосу, сөндіру). Қарапайым заттарды белгілі бір ретпен тізіп қояды. Аутист баланың сөйлеу процесі бұзылғандықтан, олардың 50 % пайызында мутизм болады және эхолалия жиі болады. (эхолалия- бір естіген дыбысты, сөзді, сөйлемді еріксіз қайталай беру). Аутизмі бар балаларда интеллектісі сақталған және де визуалды есте сақтау өте жақсы дамыған. Сондықтан олар көру арқылы көптеген ақпараттарды жақсы есте сақтайды.

Аутизмі бар балалардың ата-аналары балаларының басқалардан өзгеше екенін бірден байқамауы мүмкін. Қандай да бір белгілерін байқаса да, оны баланың еркелігі немесе мінез ерекшелігі деп ойлайды. Дегенмен балаларда аутизм белгілерін ертерек  анықтап, олармен интенсивті түрде түзету жұмыстары жүргізілген жағдайда, балалардың әлеуметтік-танымдық тұрғыдан ортаға бейімделуі жылдамырақ болады және барынша дербес өмір сүру дағдысы қалыптасады.

 

Таншолпан Галымовна. Педагог-психолог


Манара Жумагалиевна , педагог-психолог      

 

Термин «autismus» был предложен швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером в 1910 году при описании симптомов шизофрении. В основу этого неолатинизма, означающего «ненормальное самолюбование», он положил греческое слово αὐτός — «сам», намереваясь подчеркнуть «аутистический уход пациента в мир собственных фантазий, любое внешнее воздействие на который воспринимается как нестерпимая назойливость»                                                       Аутичные дети любым способом избегают общения с людьми. Кажется, что они не понимают, или не слышат, что им говорят. Как правило, эти дети совсем не говорят, а если такое случается, то для общения они не используют слова. Наблюдается большой интерес ко всяким механическим предметам и необыкновенная ловкость в обращении с ними. К обществу же они, напротив, проявляют равнодушие. Дети – аутисты по – сравнению со здоровыми сверстниками значительно реже жалуются. На конфликтную ситуацию они, как правило, реагируют криком, агрессивными действиями либо занимают пассивно – оборонительную позицию. Обращение за помощью к старшим чрезвычайно редки. Многие из таких детей страдают тяжелым нарушением процесса приема пищи. Иногда они вообще отказываются есть. Чего только не пробовали родители четырехлетней девочки, чтобы пробудить у нее аппетит. Она от всего отказывалась, но при этом ложилась на пол рядом с собакой, принимала ту же позу и начинала есть из той же миски, беря пищи только ртом. Но это крайний случай. Чаще приходиться сталкиваться с предпочтением определенных пищевых продуктов. Так же, аутичные дети могут страдать тяжелыми нарушениями сна. Особенно трудно для них заснуть. Период сна может быть сокращен до минимума, отсутствует регулярность. Есть такие, которые не спят в кроватке, некоторые спят в одиночку, а некоторым обязательно присутствие матери. Эти странные особенности детей с РДА, возможно связаны с какими – либо навязчивыми идеями или страхами, которые занимают одно из ведущих мест в формировании аутического поведения детей. Многие обычные окружающие предметы или явления вызывают у них чувство страха. Аутические страхи деформируют предметность восприятия окружающего мира. У аутичных детей встречаются и необычные пристрастия, фантазии, влечения и они как бы полностью захватывают ребенка, их нельзя отвлечь и увести от этих действий. Диапазон их очень широк. Одни дети раскачиваются, перебирают пальцами, теребят веревочку, рвут бумагу, бегают по кругу или от стены к стене. У некоторых имеются фантастические перевоплощения в животных или сказочные персонажи. Эти особые действия, пристрастия, фантазии играют важную роль в патологическом приспособлении таких детей к окружающему и к себе.

 

- как полная отрешенность от происходящего;

- как активное отвержение;

- как захваченность аутическими интересами;

- как чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия с другими людьми.

Аутизм — состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира, бедностью выражения эмоций .

Социальные нарушения

Нарушения социальных взаимодействий отличают расстройства аутистического спектра от остальных расстройств развития. Человек с аутизмом неспособен к полноценному социальному общению и зачастую не может, подобно обычным людям, интуитивно почувствовать состояние другого человека. Тэмпл Грандин, известная женщина-аутист, описала неспособность вникнуть в социальные взаимодействия нейротипиков, или людей с нормальным нейроразвитием, как ощущения «антрополога на Марсе» .

Социальные нарушения становятся заметными в раннем детстве. Младенцы с аутизмом уделяют меньше внимания социальным стимулам, реже улыбаются и смотрят на других людей, реже откликаются на собственное имя. В период обучения ходьбе ребёнок ещё заметнее отклоняется от социальных норм: он редко смотрит в глаза, не предвосхищает изменением позы попытку взять его на руки, а свои желания чаще выражает, манипулируя рукой другого человека. В возрасте от трёх до пяти лет такие дети реже демонстрируют способность к пониманию социальной обстановки, не склонны спонтанно приближаться к другим людям, реагировать на проявление ими эмоций или имитировать чужое поведение, участвовать в невербальном общении, действовать по очереди с другими людьми. В то же время они привязываются к тем, кто непосредственно о них заботится.

Деятельность педагогов нашего центра направлена, прежде всего, на развитие способностей детей к преодолению вышеизложенных трудностей. Для этого в центре созданы группы -  это пространство искусственной социализации — тренажер, где ребенок тренируется жить в обществе. Он необходим как обычным детям, так и детям с синдромом аутизма. Каждый педагог, особенно если он работает с детьми с аутизмом, должен работать в одном направлении со своими коллегами, добиваясь таким образом целостного положительного результата.
Не редко к нам приходят дети которые  не могут ходить в туалет, и в 7 лет ходят в памперсах, не могут сидеть за столом и  есть столовыми приборами. Мы разработали серию правил, которые помогли ему приобрести  санитарно -гигиенические навыки и правильно себя вести за столом. . А сейчас малыш уверенно ест сам и ходит в туалет

У другой девочки был высокий уровень тревожности и низкий уровень социализации.  Она боялась незнакомых людей – и взрослых, и детей. Попав в группу, она «терялась». Сейчас мама может взять ее с собой и в магазин, и в развлекательный центр. И девочка ведет себя адекватно, что доставляет большую радость всей семье.

 Что бы добиться таких результатов педагог должен понять что нравиться ребенку его предпочтения, Именно то, к чему тянется ребенок, и что приносит ему удовлетворение, можно использовать для дальнейшего поощрения.

 И конечно же всем детям нужна наша любовь.

 

Продолжение следует...

 

Поделиться

Ваша поддержка ценна для нас

Ваши истории помогают сделать такие сайты возможными.